HT INDUSTRIE GLASTUINBOUW LT INDUSTRIE /UTILITEITSBOUW DATACENTRA FEEDSTOCKINDUSTRIE MINDER GEÏSOLEERDEWONING INDIVIDUEEL MINDER GEÏSOLEERDE WONING COLLECTIEF GOED GEÏSOLEERDE WONING COLLECTIEF GOED GEÏSOLEERDEWONING INDIVIDUEEL PELLETKACHEL/PELLETKETEL H 2 WATERSTOF-BOILER-/KETEL GASBOILER/-KETEL(GROEN/SYN) HYBRIDEWARMTEPOMP LUCHT- OF BODEM-WARMTEPOMP INFRAROOD-VERWARMING E-GEBRUIK WONING(excl. warmte) VERVOER OPWATERSTOF VERVOER OP(BIO-)LNG ELEKTRISCHEMOBILITEIT OVERIG VERVOER SNEL / ZWAARLADEN INDUCTIE-LADEN COLLECTIEFLADEN OPENBAARLADEN PRIVÉLADEN WIJKSTATION ONDERSTATION HOOGSPANNING ELEKTRICITEITNAAR LAND TRANSPORT VIAWATER OF WEG GASNET H 2 WATERSTOF INBESTAAND GASNET H 2 NIEUWWATERSTOFNET WARMTENET (Z)LT WARMTENET MT WARMTENET HT WARMTELEIDING STOOMLEIDING BIOMASSA VERGISTING BIOMASSA-CENTRALE WARMTEKRACHT-CENTRALE POWER TO HEAT POWER TO GASH2 OP ZEE POWER TO GAS H2 OP LAND OVERIGE P2G WKO BUURT-BUFFERVAT WARMTEVAT BUURTBATTERIJ HUISBATTERIJ VOERTUIG-ACCU CCS GASVELDEN CAVERNES H 2 GASOPSLAG CAES VALMEER MEGABATTERIJ KERNCENTRALE KLEINSCHALIGZON OP DAK(< 15 kWp) GROOTSCHALIGZON OP DAK (>15 kWp) KLEINSCHALIG ZONNEVELD(< 2 ha) GROOTSCHALIGZONNEVELD(> 2 ha) WATERKRACHT GETIJDEN ZOET EN ZOUT OSMOSE GOLFENERGIE KLEINE MOLEN(15 kWp) WIND OP LAND WIND OP ZEE AARDGAS AARDOLIE KOLEN FOSSIEL IMPORT BIOMASSA- productie (droog of nat)- reststromen TEAafvalwater TERrioolwater TEDdrinkwater TEOoppervlakte-water ZONNEBOILER PT-VELD GEOTHERMIEverschillende dieptes RESTWARMTE RESTWARMTE RESTWARMTE RESTWARMTE RESTWARMTE GEBRUIKER MOLECULEN ELEKTRONEN TRANSPORT CONVERSIE OPSLAG STRATEGISCHE RESERVES WARMTE ELEKTRICITEIT GEOTHERMIE ZON WATER BIOMASSA WATER WIND ZON BRONNEN KERNENERGIE PRODUCEREN VERPLAATSEN VERBLIJVEN
x

x

startpunt
verbinding
mogelijk
verbinding kleinschalig
en/of inefficiënt
rest- en/of
retourstroom